Admission Open for Universal School of Admission (B.A & B.com with IAS/KAS Integrated Coaching) Contact - 9686664985/080-46568844

• ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ 15

Read More

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆಗಿನ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ

Read More

ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಲ್ಲಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್‌ ಮತ್ತು

Read More