IAS Prelims and Mains New Batch starts from September 20th 2018 & KAS prelims & Mains New batch starts from 27th September 2018 - For registration Contact: 9686664983/9845512052.

ಕೇಂದ್ರದ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಶೋಧನೆ ಪೋರ್ಟೆಲ್‍ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.

Read More

ಕೇಂದ್ರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಳ ಸಾಗರ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 2018ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ

Read More

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಕಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಕೀರ್ತಿ ಮೆಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 1905 ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು

Read More

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಓಷನ್

Read More