Admission Open for Universal School of Admission (B.A & B.com with IAS/KAS Integrated Coaching) Contact - 9686664985/080-46568844
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಕೌರ್ಯ ವಲಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೋರ್ಟ್
Read More
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (ನಾಸಾ) ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸೂಪರ್‍ಸಾನಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
Read More
ಐಎಂಡಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 63 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 51ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ, ಬೆಳೆಸುವ
Read More
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹದುದ್ದೇಶದ ಸೌರಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಐಬಿಆರ್‍ಡಿ/ಸಿಟಿಎಫ್‍ನಿಂದ 98 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಹಾಗೂ 2
Read More