New KAS prelims batch starts from 6th August 2018 - For registration Contact: 9686664983/9845512052. Admission Open for Universal School of Admission (B.A & B.com with IAS/KAS Integrated Coaching) Contact - 9686664985/080-46568844

ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಹಾಗೂ ದುರಂತೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ

Read More

ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ

Read More
14ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಲಾ (ಸಾರ್ಕ್‍ಲಾ) ಸಮ್ಮೇಳನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ
Read More